Chúc mừng Việt Nam – Nhật Bản. Chương trình visa kỹ năng đặc định đã được thông qua ngày 1/7/2019