Danh mục đơn hàng: Du học vừa học vừa làm

Điều kiện du học Hàn Quốc năm 2018

Điều kiện du học tiếng Không yêu cầu chứng chỉ TOPIK tiếng Hàn. Tuy nhiên, du học sinh cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như: + Tốt nghiệp cấp 3 không quá 03 năm. + Điểm tổng kết trung bình 03 năm cấp 03 không dưới 6, 0. + Nếu học sinh tốt nghiệp cấp 3 quá lâu thì cần có bằng trung cấp, hoặc cao đẳng, hoặc đại học bổ sung.Thời điểm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cũng không quá …

12 Tháng Tư 2018|